Eredményesen zárult az élelmiszervizsgálatokkal foglalkozó nemzetközi ülés 

2013. március 8-án lezárult a FAO/WHO Codex Alimentarius (Codex) Analitikai és Mintavételi Módszerekkel foglalkozó Codex Szakbizottságának (CCMAS, Codex Committee on Methods of Analysis and Sampling) egy hetes ülése. A konferencián 52 tagország, egy tagszervezet (Európai Unió) és 11 nemzetközi szervezet delegációja vett részt.

2013. március 4-8. között Budapesten ülésezett a FAO/WHO Codex Alimentarius (Codex) Analiti­kai és Mintavételi Módszerekkel foglalkozó Codex Szakbizottsága (CCMAS, Codex Committee on Methods of Analysis and Sampling). Az eseményen számtalan ország kormányát és nemzetközi szer-vezeteket képviselve közel kétszáz szakértő vett részt a világ minden részéről, hogy élelmiszer-mintavé­teli és analitikai módszerekkel kapcsolatos nemzet­közi dokumentumokat dolgozzanak ki. Az esemény szervezője a Nemzeti Élelmiszerlánc-bizton­sági Hivatal Élelmiszer-biztonsági Kockázat-értékelési Igazgatósága (NÉBIH-ÉKI) volt. A nemzet­közi szakbizottság elnöke évek óta Dr. Ambrus Árpád; az alelnöki teendőket ez évben Zentai Andrea látta el. Mind­ketten a NÉBIH-ÉKI munkatársai. A Co­dex Alimentariust az ENSZ két szako­sított szervezete, az Élelmezési és Mezőgazdasági Világszervezet (FAO) és az Egészségügyi Világ-szervezet (WHO) hozta létre. Feladata, hogy olyan szabványokat, gyakorlati szabályokat és útmutatókat dolgozzon ki, amelyek keretet adnak a fogyasztók biz­tonságos és jó minőségű élelmiszerrel való ellátásához, illetve megteremtik a tisztességes élelmiszer kereskedelem hátterét is. A rendezvényt Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter nyitotta meg március 4-én. Az ülés másnapján, március 5-én, emlékülést tartottak a Codex 50. évfordulójának alkalmából. A jeles eseményt megnyitó dr. Oravecz Márton, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elnöke kiemelte, hogy Ma-gyarország komoly hangsúlyt fektet az élelmiszerbiztonság és általában a fogyasztók védelmé­nek biztosítására. Az emlékülésen előadást tartott a Codex Főbizottság hazánk­ba látogató alelnöke, Awilo Ochieng Pernet asszony, illetve három ország (Brazília, Fülöp-szigetek, Kenya) delegáltja is megosztotta a jelenlévőkkel a Codex-szel kapcsolatos tapasztalatait. Az egy hetes ülés alatt a Szak­bizottság jóváhagyta a mintavétel és analitikai módszerek nemzetközi kereskedelemben való szerepének alapelveiről készülő dokumentum módosított változatát. A szakértők e standard-alkotási munkájának jelentősége, hogy hozzájárul a glo­balizálódó élelmiszer -kereskedelem harmo­nizált és tudományosan megalapozott módszerekkel történő ellenőrzéséhez. A konferencián számos újabb feladatot is megfogalmaz­tak, amelyek megszabják a következő évek fejlesztési irányait. Külön munkacsoportokban fogják kidol­gozni az alapelvek magyarázatait, valamint a mintavétellel kapcsolatos vitaanyagot, melyből az alapelvekhez szervesen kapcsolódó útmutató készül. Munkacsoport foglalkozik majd a jóváhagyott módsze-rek hivatkozásainak naprakésszétételével is. Az ülés utolsó napjának feladata a zárójelentés elfogadása volt.

(forrás:EKI Élelmiszerbiztonsági Szemelvények 2013.02)