Az ásványvizek osztályozása az eredet szempontjából fontos makro-ionok elöfordulási aránya alapján.

( A víz jellege )

A földtani adottságokból származó egyes víztípusokat osztályozni,  kémiai tulajdonságok alapján kell.

A makro alkatrészek általában jellemzik azt a környezetet, víztároló kőzetet, amellyel a leghosszabb ideig volt kapcsolatban a víz, földalatti útja során.Ezek alapján a  kationok közül a nátrium (Na+ ), a kalcium (Ca 2+) és magnézium ( Mg2+); az anionok közül  pedig a ( Cl- ), szulfát  (SO24- ) és a hidrogén –karbonát (HCO3-) jelenlétének egymáshoz viszonyított aránya alapján-- figyelembe véve a kombinációs eseteket-- 49 osztályba sorolhatók a hévizek.

Az összehasonlítás nem a felsorolt ionok koncentrációja alapján mérlegelendő, hanem az ebből számított mval %-ok  (Than féle egyenérték %-ok) között, amelyeknek összege az egyes csoportokban ( kation, anion) 100-100 %.

A Than féle egyenérték azt adja meg, hogy egy meghatározott alkotórészből -oldott állapotban –egy liter víz hány mg egyenértéksúlyt tartalmaz. Jelölése : mval / liter. A vizsgálattal meghatározott mg/ l értékből a mval /l érték úgy számolható ki, hogy a mg-ok számát a kérdéses alkotórész egyenértéksúlyával elosztjuk.(Valamely elem  egyenértéksúlya  egyenlő az atomsúly és vegyérték hányadosával.)

A víz típusának a makroelem-tartalom alapján való meghatározásakor csak a 20 mval (egyenérték) %-nál nagyobb mennyiségben jelenlévő ionok jönnek számításba.

A  a makroionok előfordulási aránya alapján  a 9 fő típus és 40 altípus a következő: 

  • nátrim-kloridos
  • kalcium-klridos
  • magnéziu-kloridos
  • nátrium-szulfátos
  • kálcium-szulfátos
  • magnézium-szulfátos
  • nátrium-hidrogén-karbonátos
  • kálcium-hidrogé.karbonátos
  • magnézium-hidrogén-karbonátos
  • kevert

Főtípusról  akkor beszélünk, ha a jellemző ionok közül csak egy kation illetve anion éri el  vagy haladja meg a 20 mval %-ot.

Ha emellett egyéb kation és anion is jelleget megadó mennyiségben van jelen, a víz altípusokba sorolható.

A Magyarországon előforduló ásványvíz-típusokat felszín alatti elhelyezkedésük és az ezzel szorosan összefüggő jellegük alapján csoportosíthatjuk:

 

Legnagyobb számban a rétegvíz eredetű Na-HCO3     és  Na-HCO3-Cl  típusú vizek fordulnak elő.

Sok helyen keveredési lehetőség van a mészkőben, dolomitban tárolt vízzel való elegyedésre. Így alakulnak  ki a  Na-Ca-HCO3  és a Na-Ca-Mg-HCO3  illetve az Na-Ca-HCO3-Cl jellegű víztípusok.

Jellemzően kevert víztípus a budapesti hévízcsoport, ahol a típusos karsztvíz jellegű Ca-Mg-HCO3 és a kevert Na-Ca-Mg-HCO3-Cl-SO4 víztípusok között a különböző összetételű vizek számos fajtája fordul elő.

Talajvíz eredetűek--  szomjúság oltására  nem  használható—a  Na-Mg-SO4  és a Na-SO4 jellegű keserű gyógyvizek.       

Szén-dioxid tartalmú vizek a vulkáni utóműködés és a vízadó kőzet hatására keletkeznek és annak hatására   kialakult Ca-Mg-HCO3-CO2 és Ca-HCO3-CO2 jellegűek.

Természetesen ezek a vizek a makro-ionok által meghatározott víztípusok mellett jelentős számban tartalmazhatnak olyan szerves- vagy szervetlen eredetű anyagokat, amelyek az egészségre kedvező hatással vannak