Az ásvány-és gyógyvizek összetétele és a geológiai adottságok közötti összefüggések

Az ásvány –és gyógyvizek kémiai összetétele szoros összefüggésben  van  a földtani környezettel:

  • Az egyes kőzetek különbözőképpen  oldódnak, így elsődleges befolyásoló tényező a kőzetek összetétele.
  • Az oldódás mértéke függ a kőzet  szerkezetétől amellyel a víz érintkezik. Ép tömbök kevésbé, míg a porszerű-tehát nagyobb felületű –kőzetek könnyebben oldódnak .
  • Befolyásolja az oldódást a  víz hőmérséklete. Nagyobb hőmérsékletű víz általában több ásványianyagot képes kioldani, mint a hideg víz.
  • Befolyásolja az oldódást a kőzetek elhelyezkedése. A lapos enyhe dőlésű kőzetekből több, míg a meredek dőlésűekből kevesebb oldódik ki .
  • A víz CO2  tartalma ugyancsak fontos tényező az oldódás szempontjából.
  • Jelentős befolyással bír az oldódásra avíz mozgásának sebessége, mivel a lassabban folyó víz hosszabb ideig érintkezik a kőzettel, így abból több ásványi anyag oldódik ki.
  • Egyik legfontosabb tényező természetesen az idő. Az az  időtartam, amely  alatt a víz a kőzettel érintkezik.