A természetes ásványviz összetételének ingadozásáról

Über der Scwankung der Zusammensetzung des natürlichen Mineralwassers

Fluctation of the composition of natural mineral water

 

Dr. Borszéki Béla

 

Összefoglalás

Az ásványvízre vonatkozó rendelet szerint csak az a víz nevezhető természetes ásványvíznek, amelynek – egyéb más követelmények teljesítése mellett – összetétele és hőmérséklete közel állandó, vagy a természetes ingadozás határain belül van.  Mit jelent a „közel állandó”, vagy a „természetes ingadozás” fogalma.

Inhalt

Laut der Mineralwassers-Verordnung nur dasjenige  Wasser darf als Natur-Mineralwasser bezeichnet,  welches erfühlt - unter anderen Erfordernissen – das Kriterium: Zusammensetzung und Temperatur beinahe stabil ist, oder limitierte  Naturschwankung hat. Was bedeuten die Begriffe: „beinahe stabil“, oder „ limitierte Naturschwankung.“

Summary

According to the mineral water regulation,- among other requirements - exclusively that water can be named as natural mineral water, of which composition and temperature are approximately constant, or they are within natural deviation. What are the definitions approximately constant or natural deviation.

 

A „természetes ásványvíz”, ahogyan a neve is jelzi,  olyan élelmiszer, amely természetes úton keletkezik, nem pedig mesterségesen, recept alapján állítják elő. Összetétele szoros összefüggésben van azzal a földtani környezettel, ahol keletkezett, a követezők szerint:

1.      Az egyes kőzetek különbözőképen oldódnak, így elsődleges befolyásoló tényező a kőzetek összetétele.

2.      Az oldódás mértéke függ a kőzet szerkezetétől, amellyel a víz érintkezik. Ép tömbök kevésbé, míg a porszerű tehát nagyobb felületű kőzetek könnyebben oldódnak

3.      Befolyásolja az oldódást a víz hőmérséklete. Nagyobb hőmérsékletű víz általában több ásványi anyagot képes kioldani, mint a hideg víz

4.      Befolyásolja az oldódást a kőzetek elhelyezkedése. A lapos, enyhe dőlésű kőzetből több, míg a meredek dőlésű kőzetekből kevesebb oldódik ki

5.      A víz szén-dioxid tartalma, mivel a szén-dioxid a vízzel szénsavvá alakul, ami ugyancsak fontos tényező az oldódás szempontjából

6.      Jelentős  befolyással bír  az oldódásra  a víz mozgásának sebessége, mivel a lassabban folyó víz hosszabb  ideig érintkezik a kőzettel, így abból  több ásványi anyagot old ki

7.      A legfontosabb tényező természetesen az idő. Az az időtartam, amely alatt a víz a kőzettel érintkezik.

 

Ezek közül a tényezők közül néhány állandó, mint pl. a kőzet összetétele, szerkezete, elhelyezkedése, de több tényező változik a körülményektől függően. Ilyenek pl. a kőzeten pillanatnyilag átfolyó víz mennyisége, amely függ a csapadék mennyiségétől, az aktuális éghajlati viszonyoktól, a víz adott hőmérséklete, a pillanatnyi vízhozam, a víz mozgásának aktuális sebessége, a kivett víz mennyisége,a vertikális és horizontális pályák változásától stb. Mindezekből következik, hogy a természetes ásványvíz hőmérséklete, összetétele nem állandó, hanem természetes módon ingadozik, csekély mértékben változik. Kérdés, hogy milyen mértékben.

 

Az ásványvízre vonatkozó rendelet előírja a víz egyes összetevőinek megengedett mennyiségét, a mikrobiológiai állapot követelményeit, de nem határozza meg a természetes ingadozás mértékét.

 

A szabályozás szerint csak az a víz nevezhető „természetes ásványvíznek”, amelyet hivatalos hatóság (OGYFI) természetes ásványvízként ismer el. Az elismeréshez – többek között – meg kell határozni a víz összetételét, összes ásványi anyag tartalmát, jellemző összetevőinek mennyiségét.  Az elismeréshez szükséges első vizsgálatokon kívül hazánkban is, Európa többi államaiban is, a palackozás folyamán is rendszeresen ellenőrzik a már elismert természetes ásványvizek összetételét. Így az évek során nagyszámú vizsgálati adat keletkezik.

 

A több, különböző időpontokban (év, évszak) végzett vizsgálatok eredményei jól mutatják, hogy a környezeti tényezők hatására hogyan változik a víz összes ásványi anyag tartalma, egyes összetevőinek a mennyisége. Hazai és nemzetközi vizsgálatok matematikai statisztikai értékelése alapján, az átlagos szórás figyelembevételével a természetes ásványvíz összetételének ingadozása  ± 10 %-ban állapítható meg. Amennyiben az összetétel ingadozása ezen az értéken belül van, az ingadozás nem jelentős, és nem befolyásolja a víz palackozhatóságát.