A magyar ásványvíz piac 2010-es évének értékelése

Bikfalvi Istvánné dr. 

 

2010. évben az ásványvízfogyasztás megegyezett az előző év fogyasztásával. 2010-ben az összes termelés 1.100 millió liter, az egy főre eső fogyasztás 110 liter volt. A ballonos víz forgalma 22 millió liter volt.

Az I. és a III. negyedév fogyasztása megegyezett az előző év hasonló időszakáéval, a II. negyedévé csökkent, a IV. negyedévé viszont nőtt.

A ballonos víz forgalma minden negyedévben nőtt, összesen közel 20 %-al.

A részletes adatokat – az előző évhez viszonyítva – a következő táblázatok tartalmazzák.

1. táblázat

 

Palackos víz (5 literes, vagy annál kisebb űrtartalmú) víz mennyisége

 

 

 

Palackozás mennyisége

millió liter

2009.

Palackozás mennyisége

millió liter

2010.

I. negyedév

225

226

II. negyedév

340

322

III. negyedév

326

328

IV. negyedév

209

224

 

 2. táblázat

Ballonos víz mennyisége

 

 

 

Ballonos víz mennyisége

millió liter

2009.

Ballonos víz mennyisége

millió liter

2010.

I. negyedév

4,3

4,8

II. negyedév

4,2

5,8

III. negyedév

5,7

6,6

IV. negyedév

4,3

4,8

Az összes palackozás vízfajták szerinti megoszlása gyakorlatilag változatlan volt az előző évhez viszonyítva: az ásványvíz mennyisége 93 % volt, a forrásvízé 6 %, az ízesített vizek aránya 0,9 %, az össze többi vízfajta mennyisége 0,1 % volt.

Az ásvány- és forrásvizek szénsav tartalom szerinti megoszlásának alakulása az előző évek trendjének megfelelő volt:

  • ásványvizek esetében kis mértékben nőtt a szénsavmentes vizek aránya (37 %) a szénsavasakéhoz képest (57 %), az enyhén szénsavasaké gyakorlatilag változatlan (6 %).
  • forrásvizek esetében fordított az arány, a szénsavmentes forrásvizek a kedveltebbek (58 %) a szénsavasakhoz képest (42 %).

2010. évben tovább nőtt a saját címkés termékek aránya, becsléseink szerint az egyéb olcsó vizekkel együtt megközelítette az 50 %-ot.

Az átlagos fogyasztói ár ez évben sem emelkedett, az ÁFÁ-s átlagár 52 – 55 Ft/liter volt.

A kereskedelemben továbbra is az 1,5 literes PET palackok a legkedveltebbek. Kis mértékben nőtt a 2 literes PET palackok eladott mennyisége, illetve jelentősen nőtt az 1 literes, a 0,7 literes és a 0,5 literes PET palackok iránti kereslet. Csökkent a 0,33 literes PET palackok forgalma. Az üveges termékek közül nőtt a gasztronómiában kedvelt 0,33 literes visszaváltható termékek iránti kereslet az egyutas termékekhez képest. Ugyancsak nőtt a 0,75 literes többutas üvegek forgalma, a 0,7 litereseké viszont csökkent.

Érdekes megemlíteni, hogy a különböző közvélemény kutató társaságok az ásványvízfogyasztás néhány százalékos csökkenését észlelték 2010. évben. Ennek oka, hogy a Magyar Ásványvíz Szövetség felmérései a valós helyzetet mutatják, míg a piackutatók nem mindig a tényleges helyzetet ismertetik. Részint felméréseik nem eléggé általánosak, nem elég nagyszámú mérés eredményeként állítanak részesedéseket, sok esetben pedig azért nem reálisak, mert nem veszik figyelembe a piac valamennyi szegmensét, konkrétan az élelmiszer üzletláncok un. privát címkés ásványvizeit. Ásványvizek esetében, mivel ezek nem recept szerint készített élelmiszerek, hanem eredeti, természetes állapotukban kerülnek palackozásra, a privát címkés ásványvizek ugyanolyan minőségűek, mint a cégek más márkái. Ezért ezt a szegmenset, amely ráadásul egyre növekvő részarányú, nem lehet számításon kívül hagyni.

Az újabb idők divattrendjei közé tartozik az un. lúgos vizek favorizálása. Egyre több víz címkéjén tüntetik fel a víz pH értékét, illetve a – pH értéktől függően a – „lúgos víz”, vagy az „enyhén lúgos víz” feliratot (emlékeztetőül: a pH=7,0 érték felett lúgos a víz, minél nagyobb ez az érték, annál erősebben lúgos a víz). Sajnos, ezzel kapcsolatban megjelentek a piacon a szabálytalan megjelölések is, mint pl. a „természetesen lúgos” jelző. Ez a jelölési rendelet értelmében szabálytalan, és a fogyasztó számára megtévesztő, mert olyasmit állít, ami nem csak egy-egy különleges víz, hanem valamennyi természetes ásványvíz esetében igaz. Ugyanis, ha nem „természetes” módon lenne lúgos a víz, hanem mesterségesen, lúgosító szerek hozzáadásával állítják elő a lúgosságot, nem lehetne „természetes ásványvíznek” nevezni.

Felhívjuk az olvasók figyelmét, hogy a Magyar Ásványvíz Szövetség honlapján – www.asvanyvizek.hu – az „Ásványvizeink” menüpontban található egy grafikon, amely az ásványvizek összes ásványi anyag tartalmát mutatja, és amelyre kattintva megnyílik egy táblázat, amelyben megtalálható a Szövetség tagjai által palackozott vizek főbb összetevőinek mennyisége, illetve a víz pH értéke.

2011. évre Szövetségünk a fogyasztás néhány százalékos növekedését prognosztizálja.

 

Bikkfalvi Istvánné dr.
titkár
Ásványvíz Szövetség és Terméktanács