EFBW Közgyűlés

2011.

 

Az európai szövetségünk ez évi közgyűlésére június közepén Varsóban került sor. Lengyelország néhány éve tagja csak az EFBW-nek, ezért is volt érdekes mindenki számára, hogy a volt keleti blokk egyik országában tartották a közgyűlést.

A közgyűlést az évek óta kialakult forgatókönyv szerint bonyolították le. Először különböző bizottságok üléseire és beszámolóira került sor, így külön ülésezett a Technikai Bizottság is. Magyar szempontból ez azért érdemel említést, mert itt vitatták meg azt a – Magyarország által is támogatott – javaslatot, hogy az ásványvíz direktíva módosításakor a direktíva hatálya terjedjen ki a nagy ásványi anyag tartalmú, gyógyhatású ásványvizekre is. Az ülésen döntés született arról, hogy alakul agy ad hoc bizottság, amelyet Szlovénia fog vezetni, és amely kidolgozza ezen vizeknek a szabályozását. A bizottság munkájában Szövetségünk is részt vesz, és számítunk a magyar Codex bizottság munkájára is.

A közgyűlésen ismertetett statisztikai adatokat a tagságnak megküldtük, illetve a honlapunkon megtalálhatóak.

A közgyűlésen a szakmai feladatokon túlmenően koncertre, illetve egy varsói városlátogatásra is sor került, ami különösen azok számára volt érdekes, akik a korábbi években ismerték meg Varsót: a város az utóbbi években óriási fejlődésen ment keresztül.

A közgyűlésen búcsúztattuk el Dr. Peter Traumann-t, a német szövetség elnökét, aki nyugdíjba vonulása miatt vált meg a szövetségtől. Utódja W. Stubbe lett.

(EFBW=Palackozott vizek európai szövetsége)

 

                        Fehér Tibor

                           elnök

Magyar Ásványvíz Szövetség és Terméktanács