MÉTE Közgyűlés
 
 
A  Magyar Élelmiszer-tudományi és Technológiai Egyesület 2012. május 16-án Küldött közgyűlést  tartott a MTESZ jelenlegi Fő utcai székházában. Az elnöki megnyitó után Gyaraki Zoltán (Vidékfejlesztési Minisztérium) előadást tartott " Az élelmiszeripar aktuális helyzete " címen.
 
Az előadás után a MÉTE támogató és díjalapító Dr de Saint Rat Louisné asszonyt köszöntötte az Elnökség.
Ezt követően a közeli elhalálozása alkalmából megemlékeztünk Dr Holló János akadémikusról.
 
Ezután az 50 éves MÉTE tagság elismerése és köszöneteként a következő tagok kaptak Oklevelet / a tavaly sajnos elmaradt átadás is most történt /  :  Dr Albert Vilmos/Hűtőipari szo./, Bazsó Lajos/Tejipari szo./, Buránszki Sándor/Malomipari szo./, Dr Diófási Lajos/Borgazdasági szo./, Gábor Miklósné dr/Növényolajipari szo./, Gerely Péter/Közgazdasági szo./, Dr Hurták József/Közgazdasági szo./, Dr Lásztity Radomir/Sütőipari szo./, Dr Molnár István/Tejipari szo./, Dr  Mosonyi Ágota/Malomipari szo./, Mühl Konrád (Borgazdasági szo.), Nobikné Kovács Alojzia (Növényolajipari szo.), Dr Peszeszter György/Borgazdasági szo./, Petró Ottóné dr/Konzervipari szo./, Simon istván/Üdítőital-ésÁsványvízipari szo./, Soós István/Cukoripari szo./, Szabó Józsefné/Malomipari szo./, Dr Szita Miklós/Borgazdasági szo./, Tóth Imréné /Konzervipari szo./, Ujhelyi Sándor/Tejipari szo./, Werli József/Sütőipari szo./.
 
A Küldött közgyűlés ezután megválasztotta az alapszabály előírásának megfelelő tisztségeket, bizottságokat. További napirendként Dr Biacs Péter korábbi MÉTE elnököt Tiszteletbeli elnökké jelölte, majd választotta a küldöttgyűlés.
Dr Zsarnóczay Gabriella elnök és Karch László ügyvezető elnök a napirend szerint beszámolt az Egyesület elmúlt évi tevékenységéről és előterjesztette a 2011. évi közhasznossági és pénzügyi mérlegének a jelentését. Az elmúlt évben sajnos további jogi és egyéni tagcsökkenés volt. Jelenleg 56 jogi és 1099 egyéni tag van a MÉTE-ben. Nagyrendezvény 8 és egyéb rendezvény 76 alkalommal volt, amelyeken 2406 fő vett részt. Ez csekély javulás 2010-hez képest.
 
 Az Egyesület  honlapján rendszeresen megjelennek a híradások a rendezvényekről.A különböző szaklapokban is van tájékoztatás, így az "on-line" italipari lapban is. Sajnos 8 szakosztály szünetelteti a tevékenységét. Változás történt a különböző italipari szakosztályok életében is. Az összefogás és a hatékonyabb tevékenység reményében egyesült a bor- a szesz- és üdítőipari szakosztály. A jövőben szakmai csoportokként működnek. A titkárok az előbbi sorrend szerint: Sárkány Péter, Dr Győri László és Simon István.
 
A pénzügyi jelentés szerint  2011-ben költségvetési támogatás nem volt.
Az év végi mérleg a következő volt:
 
 
Pénztár:                                                                              30 460 Ft.
Forint folyószámla:                                                              354 633 Ft.
Forint folyószámláról lekötve:                                             16 500 000 Ft.
                   
Összesen:                                                                           16 885 093 Ft
Közhasznú célra, működésre kapott támogatás:                300 000  Ft
 
A Közgyűlés ezután az Ellenörző Bizottság elnökének Dr Kemenczei Rezsőnek a jelentését hallgatta meg. A  beszámolók és jelentések után hozzászólások következtek. A Küldött közgyűlés a vita után a jelentéseket elfogadta, megszavazta, majd határozatot hozott az Egyesület további működéséről.
 
A Közgyűlés végül megválasztotta az új Vezetőséget :
 
Tiszteletbeli elnök:       Dr Szabó  Gábor
Elnök:                           Dr Zsarnóczay  Gabriella
Ügyvezető elnök:          Karch  László
Alelnökök:                     Dr Szigeti  Tamás, Dr  Véha  Antal
Vezetőségi tagok:        Dudás  János, Dr  Friedrich  László, Dr  Miskucza  Mária
       
          Erőt, egészséget  és nem csüggedő kitartást kívánunk a MÉTE minden tisztségviselőjének a további munkához