Az „Ásványvíz, Üdítőital, Gyümölcslé” papíron  nyomtatott folyóirat mindig  a Szerkesztő gondolataival kezdődött „ Üdvözlet az Olvasónak” címen. Ebben az írásban a  Szerkesztő rendszerint az  alkoholmentes italokkal kapcsolatos  problémákat vetette fel.  Ilyenek voltak pl. az EU irányelvekkel,  a kémiai- és mikrobiológiai előírásokkal,rendeletekkel  kapcsolatos nézetkülönbségei  a Szerzőnek. A lapnak online megjelenése óta ez a rovat elmaradt, pedig úgy gondoljuk, hogy sokszor szükség lenne továbbra is ezekre a kritikai megjegyzésekre ezért azután online is folytatjuk.

 

 

Üdvözlet az Olvasónak!

 

Most az  ásvány- és gyógyvizek, és  a termálvizek  ügyében kell megszólalnunk.

Úgy látjuk, hogy most amikor az Új Széchenyi tervben szerepel az „egészségipari program” és azon belül a termálvízkincs hasznosítása mint feladat, megszüntették a VITUKI-t, valamint  nevében megszűnt, valójában főigazgatóságból egy OTH főosztály egyik részlegévé ( még csak nem is osztállyá)  vált az Országos Gyógyhelyi- és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóság.(OGYFI) Az ásvány –és gyógyvizek minősítése az egészségügyön belül olyan feladatkört ellátó főosztályra került amelynek feladata a közegészségügy:

 „a közegészségügy  a közegészségtan, vagyis az egészségtudomány elméleti megállapításainak gyakorlati alkalmazása, a megvalósítására irányuló intézkedések összessége.”

„A közegészségtan az a tudomány, amely az ember egészsége megőrzésének, megvédésének és fokozásának feltételeit kutatja: tanulmányozza a környezetnek az emberre gyakorolt hatását és az egészséges életmód követelményeit.”( Bakács T., Jeney E., Tarján R., és mtsai.: A higiéne tankönyve. Medicina Könyvkiadó, Budapest.1960).

Fentiek ismeretében kérdés,hogy mi köze van  a közegészségügynek az OGYFI feladatához?

Korábban az OGYFI közvetlenül az Egészségügyi Minisztérium főosztályaként működött. 2011.ig az ANTSZ egyik főosztálya volt és orvos főosztályvezető vezette. A munkatársak között volt hidrogeológus, mérnök és jogász szakember, akik alkalmasak  voltak az akkreditált laboratórium kémiai és mikrobiológiai szakvéleményének ismeretében a víz minőségét elbírálni és a vizet minősíteni. Az OGYFI feladata    a természetes gyógytényezőkkel kapcsolatos hatósági feladatkör ellátása, valamint  természetes gyógytényezőkkel kapcsolatos szakmai irányító, felügyeleti tevékenység. Így az OGYFI feladata  többek között a rendeletben előírt dokumentációk alapján a nemzetközi előírásoknak megfelelően, a  természetes ásvány- és gyógyvizek elismerése, törzskönyvezése. OGYFI feladata  természetesen a hazai ásvány- és gyógyvizek, valamint az egyéb gyógytényezők dokumentációjának őrzése és folyamatos  karbantartása ( a hazai minősített ásvány -és gyógyvizek ötévenkénti megújítása a friss dokumentációk alapján) Ennek a tevékenységi körnek az ellátásához szükség van hidrogeológus, kémikus, mikrobiológus,  mérnök, jogász és gyógyvizek  esetén orvosi ismeretre.

Az OGYFI e mellett bányahatósági és környezetvédelmi eljárásokban szakhatóságként  vesz részt az  ásvány- és gyógyvizek megóvása érdekében. 

Sajnálattal tapasztaljuk, hogy az egészségügy illetékesei  nem ismerték fel az OGYFI feladatának fontosságát  és az egészségügyön belül harmadrendű tevékenységként kezelik azt.Ha az OGYFI-t mindenáron az egészségügy keretében kívánják fenntartani, akkor az OGYFI-nak --hasonlóan az egészségügy hatáskörébe tartozó OÉTI,  OKI, OSSKI- stb. intézményekhez--   önálló országos intézetként kellene  működni.

Kérdésként merült fel, hogy vajon jó helyen van-e az egészségügynél a természetes ásványvíz és gyógyvíz. A víz minősítéséhez -mint jeleztük- elsősorban hidrogeológusra, kémikusra, mikrobiológusra  és jogászra van szükség. Csak gyógyvíz esetében van  szükség  orvosra  azért, hogy ellenőrizze és értékelje a klinikusok által elkészített vizsgálatok eredményét.

Az OGYFI feladatának nagyobb részét a természetes ásványvizek minősítése teszi ki. A természetes ásványvizek jelentős része palackozva kerül forgalomba és a palackozott ásványvíz élelmiszer, amelyre az élelmiszertörvény, valamint a palackozott vizekre vonatkozó rendelet előírásai vonatkoznak. Ezért kezdeményeztük az OGYFI-nak a Vidékfejlesztési Minisztérium hatáskörébe történő átvételét, mivel  a természetes palackozott ásványvíz élelmiszer és a palackozott gyógyvizeket is élelmiszeripari vállalatok hozzák forgalomba, de ebben egyelőre nem született döntés.

Az OGYFI fontos tevékenységet végez, munkája  hazai  és nemzetközi szempontból is jelentős. Az ország ásvány-és gyógyvízkincsének  óriási dokumentációjával rendelkezik.  Ha az egészségügy nem érzi ezt a felelősséget, akkor sürgősen meg kell keresni másutt a  helyét, és feladatkörét meg kell őrizni.

 Dr. Borszéki Béla főszerkesztő

 

Áldott békés, szeretetben gazdag új esztendőt kívánunk minden kedves olvasónknak!