Dr. Bíró György professzor úr 85 éves

Dr. Bíró György

Dr. Bíró professzor úr azok közé a tudósok közé tartozik, akik nem csak rendkívüli szorgalmukról, tájékozottságukról, fáradhatatlan tevékenységükről ismertek, hanem arról is, hogy született pedagógusok. 1952-ben summa cum laude minősítéssel fejezte be budapesti orvosegyetemi tanulmányait, majd néhány évvel később, 1959-ben megvédte kandidátusi értekezését. Ennek témája „A bakteriofágok szerepe a víz egészségügyi minősítésében” volt. Ugyanebben az évben megszerezte a közegészségtani és járványtani szakorvosi képesítést is. Már ezekben az években is kitűnt rendkívüli szorgalmával, kiemelkedő irodalmi tájékozottságával, nagyszerű előadásaival, – ennek, valamint több éves magas színvonalú oktatói munkájának köszönhetően 1972-ben kinevezték címzetes egyetemi docensnek a SOTE Közegészségügyi és Járványtani Intézetében.

Rövid idővel ezután, 1975-ben a POTE Közegészségtani és Járványtani Intézetének igazgató egyetemi tanárává nevezték ki. Az orvostudomány doktora tudományos minősítést 1978-ban szerezte meg a betegellátás higiénés problémáit tárgyaló doktori értekezésének eredményeként. 1981-ben az Egészségügyi Minisztérium kinevezte az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet főigazgatójának. Ennek a feladatnak a változatlan folytatása mellett 1986. január 1-től kinevezték az Országos Közegészségügyi Intézet főigazgató főorvosának, majd 1991. szeptember 1-től ismét az OÉTI főigazgató főorvosi feladatait látta el egészen nyugdíjba vonulásáig. Emellett 1982. január 1-től 1998. június 30-ig a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem tanára volt.

Itt kell megemlíteni, hogy Bíró professzor készítette elő 1982 ősze és 1988 tavasza között, majd szervezte és irányította az „Első Magyarországi Reprezentatív Táplálkozási Vizsgálatot” és az eredmények értékelését. Az eredmények rendkívül alapos és hasznos elemzésének első kötete 1992-ben, és a második 1993-ban, magyar és angol nyelven jelent meg. A kiadványokat Magyarországon és külföldön egyaránt nagy érdeklődés és elismerés fogadta. A második táplálkozási vizsgálatra, amelyet szintén a Professzor úr szervezett és irányított 1992 és 1994 között került sor. Magyarországon és külföldön egyaránt nagy elismerés fogadta mindkét vizsgálatot és eredményeit. Bíró professzor fáradhatatlan tudós, aki a fenti igen sok energiát igénylő feladat mellett részt vett az EU 5. keretprogram táplálkozási adatfelvétel egységesítését célzó EFCOSUM projektjének munkájában egy munkacsoport vezetőjeként. Több mint 300 cikket, 9 könyvet, 26 könyvrészletet, 5 egyetemi tankönyvjegyzetet írt és állított össze. Tudományos előadásainak száma 300. Az előadások és az említett irodalmi tevékenység nyelve magyar, angol, német, orosz és francia volt.

Az OÉTI igen sokat köszönhet Bíró professzor fáradhatatlan tevékenységének. Köztudott, hogy különösen sok energiát fordított a fiatalok tudásának növelésére. A heti rendszerességű tudományos üléseken bemutatott munkák, irodalmi adatok, eredmények nemcsak az OÉTI munkatársait, hanem intézeten kívüli szakembereket is vonzották. Mindent elkövetett, hogy minél több munkatársa vegyen részt a hazai és külföldi kongresszusokon előadással, saját munkáiknak, eredményeiknek ismertetésével. Segítségével és közbenjárásával számos intézeti munkatárs vehetett részt külföldi tanulmányutakon. Ezek a szakemberek a tanultakat sikeresen alkalmazták az intézeti feladatok ellátásában és adták tovább előadásaikban, cikkeikben. A Professzor úr azon ritka vezetők közé tartozott, aki elsősorban munkatársainak adott lehetőséget részvételre külföldi konferenciákon, megbeszéléseken, továbbképzéseken, tanulmányutakon annak érdekében, hogy minél több tapasztalatra, új eredmények, állásfoglalások megismerésére tegyenek szert. Emellett szorgalmazta a fiatal munkatársak tudományos fokozatának elérését, és segítette minél több közlemény megírását. Bíró professzor tevékenysége, munkái, előadásai, közleményei egységes nemzetközi elismerést váltottak ki. A 63 tagországot tömörítő International Union of Nutritional Sciences (IUNS) 1993-ban Adelaide-ben- a világon az elsők között – tiszteletbeli taggá („Honorary fellow”) választotta. Az Österreichische Gesellschaft für Ernährung (ÖGE) 2004-ben választotta tiszteletbeli tagjává. 1999-től alelnöke a MTA Kémiai Tudományok Osztálya Élelmiszertudományi Komplex Bizottságának, emellett tagja e szervezet Táplálkozástudományi Munkabizottságának, amelynek 1985-1999 között elnöke volt.

Bíró professzor a Magyar Táplálkozástudományi Társaság tiszteletbeli elnöke, valamint a Magyar Élelmiszer-higiénikusok Társasága tiszteletbeli társelnöke, emellett az Egészséges Magyarországért Egyesület vezetőségi tagja, továbbá a „Szívbarát” élelmiszerek Tanúsító Testületének elnöke. A Magyar Tudományos Akadémia választott közgyűlési doktor képviselője volt, két periódusban (Kémiai Tudományok Osztálya). Mindemellett tagja az Internationale Stiftung für Ernährungsforschung und Ernährungsaufklärung, valamint az European Academy of Nutritional Sciences szervezetének. Szerkesztőbizottsági tagja az Acta Cardiologica (Belgium), az Acta Alimentaria (MTA, Budapest) és az Élelmiszervizsgálati Közlemények folyóiratoknak.

Bíró professzor úr jelenleg is dolgozik és előadásokat tart a SE Egészségtudományi Kar, Dietetikai és Táplálkozástudományi tanszéken. Emellett tagja a Táplálkozási Akadémia Hírlevél Szerkesztőbizottságnak, valamint a Magyar Táplálkozástudományi Társaság vezetőségének.

A Salvus gyógyvíz kutatástörténete

Commemoration of Professor Tibor Dr. Deák