Commemoration of Professor Tibor Dr. Deák

Professor Tibor Dr. Deák

Deák Tibor 1935-ben Szegeden született. Egyetemi tanulmányait 1953-ban a JATE Természettudományi Karán kezdte meg, ahol 1957-ben okl. biológia-kémia szakos diplomát kapott. Pályája a Duna Konzervgyárban indult, ahol 1963-ig üzemi mikrobiológusként, mikrobiológiai és higiéniai ellenőrzést, MEO laboratóriumvezetőként minőségellenőrzést végzett, majd főtechnológusi feladatokat látott el. A MÉTE-nek 1958 óta tagja volt, a Konzervipari-, majd a Mikrobiológiai Szakosztályban tevékenykedett. 1969-től 2008-ig a Mikrobiológiai-Biotecnológiai-Higiéniai Szakosztály vezetőségi tagja, a Módszertani Munkacsoportot vezette. A MÉTE Konzervipari Szakosztályában már 1958-tól előadásokat tartott az erjesztést végző mikrobákról, amiket azután a „Konzerv- és Paprikaipar”-ban publikált. 1963-tól a Konzervipari Kutatóintézet tudományos munkatársaként kezdte meg oktatói tevékenységét a Budapesti Felsőfokú Élelmiszeripari Technikumban, ahol konzervtechnológiai és mikrobiológiai előadásokat tartott. Tudományos érdeklődése a Konzervgyárban az élesztők és a szorbinsav hatása iránt alakult ki. Szakmai mesterei Dr. Vas Károly és Dr. Csiba Lajos volt. 1963-ban az ELTE-én szerezte meg egyetemi doktorátusát, ami a tejsavas erjedés mikrobiológiájával volt kapcsolatos. 1965-ben lett a Főiskola munkatársa adjunktusi beosztásban. 1967-ben Dr. Vas Károly professzor meghívta a Kertészeti Egyetem Élelmiszertechnológiai és Mikrobiológiai Tanszékének Mikrobiológiai Csoportjába, ahol adjunktusként tevékenykedett, majd az Ő irányításával ösztöndíjas aspiránsként elkészítette kandidátusi disszertációját, „Szorbinsav hatása az élesztőgombák szénhidrát anyagcseréjére”, amit 1970-ben védett meg. Ebben az évben egyetemi docens lett, majd 1974-ben megbízták a Mikrobiológiai Csoport vezetésével. Tudását nagyszámú tanítványaival, a MÉTE Mikrobiológiai-, és a Konzervipari Szakosztály, valamint az élelmiszer-mikrobiológia iránt érdeklődő tagokkal megosztotta. 1980-tól tanszékvezető egyetemi tanári kinevezést kapott a Mikrobiológiai Tanszéken, aminek átszervezésével, elindította az Egyetemen a mikrobiológus szakmérnök képzést, ez a MÉTE rendezvényein túl, egyetemi továbbképzést is nyújtott a részvevőknek, közülük sokan doktori fokozatot szereztek.

Tanszéki kutatásai az élesztők tulajdonságai, membrántranszportja és rendszertana, vizsgálati módszerei iránt alakultak ki, tanulmányozta a szorbinsav hatásmechanizmusát, az élelmiszerek mikrobiális ökológiáját, a romlás elleni védekezést és a molekuláris diagnosztikát, az élesztőgombák rendszerezését és biodiverzitását. Hazai és külföldi előadásaival és közleményeivel hozzájárult a magyar szakemberek tudományos és gyakorlati eredményeinek elterjesztéséhez és megbecsüléséhez.

Tanszéki kutatásai az élesztők tulajdonságai, membrántranszportja és rendszertana, vizsgálati módszerei iránt alakultak ki, tanulmányozta a szorbinsav hatásmechanizmusát, az élelmiszerek mikrobiális ökológiáját, a romlás elleni védekezést és a molekuláris diagnosztikát, az élesztőgombák rendszerezését és biodiverzitását. Hazai és külföldi előadásaival és közleményeivel hozzájárult a magyar szakemberek tudományos és gyakorlati eredményeinek elterjesztéséhez és megbecsüléséhez.

Tanszéki kutatásai az élesztők tulajdonságai, membrántranszportja és rendszertana, vizsgálati módszerei iránt alakultak ki, tanulmányozta a szorbinsav hatásmechanizmusát, az élelmiszerek mikrobiális ökológiáját, a romlás elleni védekezést és a molekuláris diagnosztikát, az élesztőgombák rendszerezését és biodiverzitását. Hazai és külföldi előadásaival és közleményeivel hozzájárult a magyar szakemberek tudományos és gyakorlati eredményeinek elterjesztéséhez és megbecsüléséhez.

A Kar külföldi kapcsolatokért és a kutatásért felelős dékán helyettese két periódusban volt, 1986-1991 között dékán, 1993-1996 években pedig a rektori feladatot látta el. 1993-tól jelentős részt vállalt az élelmiszer-tudományi PhD képzés területén. Nyugdíjba vonulása után (1996) a professzor emeritus címet kapta meg. Előadásait betegsége súlyosabbá válásáig megtartotta.

A hazai és a nemzetközi tudományos életben előadásaival és közleményei megjelentetésével aktívan résztvett. Mintegy 230 publikációja, 11 könyv és 15 egyetemi jegyzet szerzője és társszerzője volt, ezek többsége idegen nyelven jelent meg.

Aktív szerepet vállalt és látott el a hazai és nemzetközi konferenciák szervezésében és lebonyolításában. A MÉTE Vezetőség tagja volt, 1995-2000 időszakban a MÉTE elnöki feladatát látta el. A Magyar Mikrobiológiai Társaság vezetőségének volt a tagja (1985-2008). Az ICFMH alelnöke, az Int. Comm. of Yeast, az Int. Comm. of FoodMycologyvezetőségi tagja volt 1989-től 2008-ig, a mikrobiológiai törzsgyűjtemény- európai szervezetének, és a –világszövetségnek, több neves folyóirat szerkesztőbizottságnak volt tagja. Ösztöndíjasként hosszabb tanulmányúton volt Angliában, Dániában, 1986-ban és 1990-ben az Egyesült Államokban vendégprofesszorként tevékenykedett, ahol az American Academyof Microbiologytagjává választotta.

Munkája elismeréseként az Egyetem 1982-ben és 1987-ben a „MagisterOptimus”címmel, 1997-ben a „Pro Facultate” Emlékéremmel tüntette ki, 1998-ban a MÉTE „Louis de Saint RatEmlékérmet” kapta meg, és a METESZ Émlékérmet a Szövetség és a tagegyesületek eredményes tevékenységéhez, a szakmai tudományos élet fejlődéséhez való hozzájárulásért, 1991-ben a MMT Manninger Rezső Emlékérmet nyerte el, 2005-ben kormánykitüntetést, a Lovagrend középkeresztjét kapta meg.

Dr. Deák Tibor a Mikrobiológiai és Biotechnológiai Tanszék professzora nagy tudású oktató és kutató volt. Tanítványait, kollégáit a nagyobb tudás megszerzésére biztatta, feladatait kiválóan látta el, jó kolléga, barát, és családszerető ember volt. Dr. Deák Tibor professzor 2013. március 3-án távozott el örökre.

Dr. Bíró György professzor úr 85 éves

A Salvus gyógyvíz kutatástörténete